CV

THEATER


2020
De Kraak van de Kluisregie Sjoeke Marije Wallendal
Stichting âns maar gelyk

2020
Lang en lokkichregie Annie ter Linden-Veenstra
M.r.v. Tesselschade

2018-2019
Kanoet – regie Frederieke Vermeulen
Pier21 en GarageTDI

2016
Jimmy Costelloregieadvies Jos Thie
De Noorder Smederij

2013-2014
De Emigrant regie Romke Toering
Stichting Pier21

2013
Club Ecomani – regie Albert Secuur/Pieter Stellingwerf
BUOG

2012
Uitverkocht – regie Marcel Boon
KlasseKunst

2011-2012
Tomke siket om’e kluts regie Bram de Goeij
Tryater

2011
Tetmanstate regie Pieter Stellingwerf
BUOG

2010
Moofregie Eelco Venema
Tryater

2009
Improvisatievoorstelling ‘De vloer op’ regie Karin Noeken
Open Vuur

2009
Dinner for one regie Anno v/d Leest
Wrâldsimmerfestival Burgum

2008/2009
11-Stêdetocht, in barre en bizarre tocht regie Ira Judkovskaja, Guido Kleene, Karina Kroft en Jellie Schippers
Tryater

2008
Jimmy Costello regie Bas van Domburg
Peergroup

2008
Ronja de rôversdochter (Bjirk)regie Rieneke de Haan
Openluchttheater Opsterland

2007
De Opera (Carluccio) regie Anny Veenstra
Openluchttheater Burgum

2007
Hertsearregie Anny Veenstra
M.R.V. Tesselschade Hurdegaryp

2006/2010
De Verleiding regie Marcel Boon
Klassekunst

2006
Mikstregie Anny Veenstra
M.R.V. Tesselschade Hurdegaryp

2005
Ien fleach oer it koekoeksnêst regie Anny Veenstra
M.R.V. Tesselschade Hurdegaryp
Slútjûn STAF

2005
Puntila (Matti) regie Anny Veenstra
Openluchttheater Burgum

2004
Het experiment van de heer Borgers regie Jos Thie
Tryater

2004
Weachstik Poseidon regie Tineke Broers
Us nocht Drachten

2003
Kening Lear (figuratie)regie Jos Thie
Tryater

2003
Kat op it spek regie Tineke Broers
Fryske Krite Bûtenpost
Slútjûn STAF

2003
It sânde gebod (“bonbons mei in strikje”) regie Broer Douma
Mei Nije Moed, Sumar

2002
Zogenaamd kwetsbaar regie Muriël Versluis
Old Rockers Nijmegen

2001
Romeo en Julia (Mercutio)regie Anny Veenstra
Openluchttheater Burgum

2000
In gast tefolle regie Broer Douma
Mei Nije Moed Sumar

2000
De keuken regie Anny Veenstra
Openluchttheater Burgum

1999
In moardstik (“albedil”) regie Anno van der Leest
Mei Nije Moed Sumar

1999
Macky M.regie Anny Veenstra
Openluchttheater Burgum

1998
Oan de ein fan’e fûke regie Anno van der Leest
Mei Nije Moed Sumar

1998
De Revisor regie Anny Veenstra
Openluchttheater Burgum

1996
Betizing om in Grykregie Anno van der Leest
Mei Nije Moed Sumar

1995
Gouden dagen regie Anno van der Leest
Mei Nije Moed Sumar

REGIE


2019/2020
Myn Skip (theatertour) – schrijver Age Veldboom en Baukje Wytsma
Stichting de Noorder Smederij

2019
Turks fruitschrijver Dick Jansen
Iepenloftspul Dronryp

2019
Utblaasdschrijver Mark Herman
Toanielferiening Us Nocht

2019
It wie op in simmerjûnschrijver Bouke Oldenhof
regie-assistent
Pier21

2018
Tusken Twa Tuorrenschrijver Froukje van Houten
Under de Toer – De Noorder Smederij

2018
Myn Skip – schrijver Age Veldboom en Baukje Wytsma
Stichting Skûtsjemuseum Earnewâld

2018
Stormruiter – schrijver Bouke Oldenhof
Regie-assistent
Stichting Faderpaard

2018
Gabe Skroar – schrijver Bouke Oldenhof
Stichting Gabe Skroar

2018
De Kat yn de Kelder – schrijver Pol Anrys
Vriendenkring Feanwâlden

2018
Friesian Proms – regie paardeshow
Stichting Faderpaard

2017
De Goede Dea – Schrijver Wannie de Wijn
Teater Snits

2017
De Grins / De Grens – schrijver Theo Smedes op basis van improvisatie
Stichting Breinroer

2017
Manon – Friese bewerking Theo Smedes
Iepenloftspul Dronryp

2017
Ik haw in dreamFriese bewerking Theo Smedes
Toanielferiening Halbertsma Wergea

2017
Friesian Promsregie paardeshow
Stichting Faderpaard

2016
De Frouljusslachterijschrijver Anja Steegstra
Teater Snits

2016
De pASsantschrijver Eelco Venema
Vriendenkring Feanwâlden – Sintrale As

2016
De SuveringFriese bewerking Theo Smedes
Iepenloftspul Wergea

2016
De hûsfrouljesferzje fan Macbethschrijver David McGillivray, oersetting Gerrit Hoekstra
Vriendenkring Feanwâlden

2015
FeteranenRegie Jos Thie
Regie-assistent
Pier21

           2015
           Skippersbitterschrijver Bert Sinnema en Theo Smedes
           de Noorder Smederij

           2015
           In rits te fierschrijver Jon van Eerd
           Toanielferiening Vriendenkring Veenwouden

2015
Stjerreslachtekst Ruerd Span
Toanielferiening De Trije Doarpen Lekkum

2015
It lûd fan’e wjukslachtekst Theo Smedes
Vocalgroup Stim o.l.v. Titus Steegstra

2014
Like Meeducatieve voorstelling
Samen met Marie-José Bonthuis verantwoordelijk voor regie en artistieke inhoud.
Stichting iContact Theaterproducties

2013
Sywart, de soap Friese bewerking Theo Smedes
Iepenloftspul Wergea

2013
Twa graden ûnder nul schrijver Jim Cartwright
Toanielselskip Twa & Twa – Jubileum iisklub Jirnsum

2012
Amateursschrijver Wannie de Wijn
Fryske Krite Bûtenpost

2012
Moulin Rouge Friese bewerking Theo Smedes
Toanielferiening Halbertsma Wergea

2011
FISKschrijver Tjerk Kooistra
Samen met Romke Gabe Draaijer verantwoordelijk voor regie en artistieke leiding
Iepenloftspul Molkwar

2011
Macbethschrijver William Shakespeare
Halbertsma Stiens – Macbethfestival

2010
Dûbel Ferhierd schrijver Frans Hijdra
Fryske Krite Bûtenpost

2010
De Verhalenpan
Studieproject Romke Gabe Draaijer en Marijn Korver

2010
Down South regie Jos van Kan
regie-assistent
Tryater

2010
Twa schrijver Jim Cartwright
Toanielferiening Halbertsma Wergea

FILM/TV


2016
Weima en vd Werf – videoclip

2015
Tour de forceregie Fedde Hoekstra
D.E.A.L. de serie

           2013
           De Keetregie Mirjam de With
           Omrop Fryslân / Tryater

2011
Wouda’s wereldwonderregie Arend Andreae
3d film Woudagemaal – monteur

2009
Jonathan’s choice regie Mark Lolkema
Afstudeerproject

2009
Reclame Empatec
Omrop Fryslân

2008
Sa lang as de wyn fan de wolkens waait regie Harko Wubs
Verteller

2008
Reclame voor ‘Totaljobs’
Figuratie

2002
Baas Boppe Baas regie Steven de Jong
Hangjongere

1999
De Fûke regie Steven de Jong
Figuratie

STEMMENWERK


2009
Promotiefilm ‘Open vuur’regie Marie José Bonthuis
Stichting Primo-Impro Groningen

1998
500 jaar strijd met het waterregie Anny Veenstra
Waterschap Friesland

DIVERSEN


2017
Openingsact Vijversburgregie Sander Kalsbeek
Stichting Op Toutenburg

2009
Openingsact Watercampus Leeuwarden
Artitude